Samråd inför tilltänkt villkorsändring i 3,5 GHz-bandet

PTS samråder sina överväganden om att ändra tillståndsvillkor i 3,5 GHz bandet. Detta för att villkoren ska stämma överens med EU-kommissionens beslut och anpassas till de tekniska villkoren för 5G-användning.

EU-kommissionen har genom beslut (EU) 2019/235 ändrat de harmoniserade tekniska villkoren i frekvensområdet 3400-3800 MHz (3,5 GHz-bandet).

PTS överväger att ändra tillståndsvillkor i 3,5 GHz bandet enligt 7 kap. 6 § första stycket p. 3 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation för att dessa ska stämma överens med innehållet i beslutet och därmed även anpassa de tekniska villkoren för 5G-användning. De tänkta ändringarna framgår av bilaga 1, som föreslås ersätta de nuvarande villkoren.

Samråd av PTS överväganden

PTS samråder nu sina överväganden med intressenter.

Samrådssvar ska ha inkommit till PTS senast den 17 augusti 2020.
Skicka svaren till pts@pts.se.