Samråd av PTS övervägande av samordnad tilldelning 2,6 GHz- och 2,1 GHz-frekvensbanden

Genom en förlängning av tillståndstiden i 2,6 GHz eller tidigareläggning av tilldelning i 2,1 GHz finns förutsättningar för en samordnad tilldelning av frekvensbanden. PTS samråder nu överväganden om samordnad tilldelning med marknaden.

Tillstånden i 2,6 GHz-bandet går ut den 31 december 2023. Därför har PTS inlett arbete med att ta fram inriktning för 2,6 GHz-bandet. Tillstånden i 2,1 GHz-bandet som har liknande egenskaper går ut den 31 december 2025.

Tillstånden i de aktuella banden används i dag främst för UMTS (3G) och LTE (4G).

PTS har i arbetet med 2,6 GHz-bandet konstaterat att samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden kan ge en effektivare frekvensanvändning, vilket är något PTS eftersträvar.

Samråd av PTS överväganden

PTS samråder nu sina överväganden med intressenter.

Samrådssvar ska ha inkommit till PTS senast den 1 september 2020. Skicka svaren till pts@pts.se. Ange diarienummer 20-2099.

 

Samrådssvar om övervägande om samordnad tilldelning