Remiss avseende förslag till förändring av befintliga kanalplaner för fast radio (radiolänk)

PTS har tagit fram förslag på ändring av befintliga kanalplaner i frekvensband för fast radio (radiolänk).

PTS har tagit fram förslag på ändring av befintliga kanalplaner i frekvensband för fast radio (radiolänk). Förändringarna syftar till att möjliggöra användande av hög överföringskapacitet i radiolänksystemen för att möta förväntat ökat kapacitetsbehov för infrastrukturtjänster, t.ex. 5G mobile back haul, samt att bidra till en spektrumeffektiv användning i enlighet med PTS spektrumstrategi.

Samrådet pågick till den 24 februari 2020. Nedan publiceras de inkomna samrådssvaren.