Remiss avseende förslag till förändring av befintliga kanalplaner för fast radio (radiolänk)

PTS har tagit fram förslag på ändring av befintliga kanalplaner i frekvensband för fast radio (radiolänk). Skriftlig information och/eller synpunkter på dessa förslag kan lämnas till PTS senast 24 februari 2020.

PTS har tagit fram förslag på ändring av befintliga kanalplaner i frekvensband för fast radio (radiolänk). Förändringarna syftar till att möjliggöra användande av hög överföringskapacitet i radiolänksystemen för att möta förväntat ökat kapacitetsbehov för infrastrukturtjänster, t.ex. 5G mobile back haul, samt att bidra till en spektrumeffektiv användning i enlighet med PTS spektrumstrategi.

Skriftlig information och/eller synpunkter på dessa förslag kan lämnas senast 24 februari 2020 genom e-post till: harri.mossmyr@pts.se.