Andra samrådet av förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden och allmän inbjudan till ansökan (dnr 18-8496)

PTS samråder nya regler för tilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. De nya reglerna syftar bland annat till att skydda Sveriges säkerhet. Bakgrunden är ny lagstiftning som trädde i kraft vid årsskiftet.

PTS efterfrågar synpunkter på de delar som förändrats jämfört med tidigare samråd, dvs. främst kap 3,4 och 5 i Bilaga 1 Allmän inbjudan med bilagor A-F.

PTS bemötande av inkomna samrådssvar

PTS har sammanfattat inkomna synpunkter i samrådet och bemöter dessa.

Ta del av bemötandet


Samrådsdokument