Samråd av förstudierapport 3,8 – 4,2 GHz (3800 – 4200 MHz)

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder i dag ett samråd av förstudierapport 3,8 – 4,2 GHz (3800 – 4200 MHz). Intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på den.

Syftet med denna förstudie är att möjliggöra en förändring som möter behoven av frekvenser för nya radioanvändningar i 3,8 – 4,2 GHz och som leder till en samhällsekonomiskt effektiv användning av bandet.

Förstudien finner bland annat följande:

3,8 – 4,2 GHz-bandet bedöms på sikt vara intressant som möjligt 5G-expansionsband. 3,8 – 4,2 GHz-bandet finns med i 3GPP-specifikationen för 5G men är inte harmoniserat för 5G i Europa. På längre sikt finns en möjlighet att bandet harmoniseras för 5G-användning även i Europa men tidslinjen för en sådan harmonisering är mycket osäker. Hur stor efterfrågan på mid band för 5G kommer att vara efter tilldelningen av 3,5 GHz-bandet och 26 GHz-bandet kan idag inte med säkerhet fastställas.

Försvarsmakten har användning i 3,8 – 4,2 GHz-bandet i form av satellit-mottagning och radiolänk. En delning mellan Försvarsmaktens radiolänkanvändning och ny 5G-baserad användning är inte möjlig i frekvensbandet 3,8 – 4,2 GHz om inte Försvarsmaktens användning förändras eller flyttas. En lämplig väg framåt vore därför att inleda en diskussion mellan PTS och Försvarsmakten om förutsättningar, finansiering och tidslinjer för en framtida migration ut ur bandet.

Att använda delar av 3,8 – 4,2 GHz-bandet till video-PMSE måste anses vara såväl spektrumeffektivt som samhällsekonomiskt effektivt. Delning mellan video-PMSE och Försvarsmaktens befintliga användning skulle vara möjlig redan idag. Det finns ett behov av att tillgängliggöra ett nytt frekvensband för video-PMSE för att avlasta användningen i 2 GHz-bandet och att finna en långsiktig lösning för denna tillämpning. PTS planerar att video-PMSE möjliggörs i 3,8 – 3,9 GHz fram till år 2030. Tillstånden bör tilldelas som enskilda tillstånd och tillståndstiden föreslås vara t.o.m. 31 december 2029, med reviderbara tillståndsvillkor. Tilldelningen bör kunna påbörjas omgående, eftersom frekvensområdet är näst intill oanvänt idag.

Intressenter har möjlighet att svara på detta samråd senast den 19 augusti 2019.

För mer information:

Amela Hatibovic Sehic, enheten för spektrumanalys: 08-678 56 21

Om frekvensbanden

Användningen i frekvensbandet 3,8 – 4,2 GHz är idag begränsad. Av den användning som finns i bandet står Försvarsmakten för den absoluta majoriteten. Dels för terrester kommunikation i två utpekade frekvensområden som utgör en mindre del av bandet, dels för satellitmottagning på utpekade frekvenskanaler begränsat till ett fåtal platser i landet. Bandet kan därmed ses som underutnyttjat.