Samråd av förstudierapport 3,8 – 4,2 GHz (3800 – 4200 MHz)

Syftet med denna förstudie är att möjliggöra en förändring som möter behoven av frekvenser för nya radioanvändningar i 3,8 – 4,2 GHz och som leder till en samhällsekonomiskt effektiv användning av bandet.

PTS har efter genomfört samråd publicerat en sammanställning av samrådssvar och PTS fortsatta inriktning för bandet.

Om frekvensbanden

Användningen i frekvensbandet 3,8 – 4,2 GHz är idag begränsad. Av den användning som finns i bandet står Försvarsmakten för den absoluta majoriteten. Dels för terrester kommunikation i två utpekade frekvensområden som utgör en mindre del av bandet, dels för satellitmottagning på utpekade frekvenskanaler begränsat till ett fåtal platser i landet. Bandet kan därmed ses som underutnyttjat.