Samråd av förstudie PTS inriktning för tilldelning av 26 GHz-bandet

PTS har i en förstudie undersökt efterfrågan på och möjligheter vad gäller framtida användning av det så kallade 26 GHz-bandet (24,25–27,5 GHz). Bandet är utpekat som ett ”5G-band” inom EU och ett beslut finns om att medlemsstaterna under 2020 måste tillåta användning av minst 1 GHz i bandet för att underlätta 5G-utbyggnaden.

PTS föreslår att 5G möjliggörs i bandet genom att tillåta tekniken för inomhusanvändning från år 2020 i hela landet och för utomhusanvändning i hela landet från år 2026 men eventuellt från 2025 i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fortsatta 5G-tester (även utomhus) bör också tillåtas fram till 2025.

Den radiolänkanvändning som finns i bandet kan inte samexistera med 5G-användning utomhus och föreslås därför i första hand flyttas till andra frekvensband.

Inkomna samrådssvar