Samråd om PTS förslag om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

PTS önskar härmed samråda om förslag till nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

De föreslagna föreskrifterna innebär att 17 nya undantag från tillståndsplikt för användning av radiosändare införs.

Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast fredag 30 mars 2018. Märk svaret med PTS diarienummer 18-823 och skicka svaren till pts@pts.se.

PTS bemötande av inkomna remissvar

Ta del av PTS bemötande av inkomna remissvar.