Remiss av förslag till koordineringsavtal med Finland för landmobila tjänster i frekvensbandet 3,4-3,8 GHz

PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 3,4-3,8 GHz.

PTS och Finnish Communications Regulatory Authority, FICORA, i Finland, har förhandlat om en uppdatering av koordineringsavtal för mobila tjänster i frekvensbandet 3,4-3,8 GHz.

Det finns nu tillfälle att kommentera förslaget. Vänligen skicka era synpunkter till jeanette.wannstrom@pts.se eller till pts@pts.se senast 13 mars 2018.