Samråd om ändrade tekniska villkor för tillstånd att använda radiosändare i 3,6-3,8 GHz-bandet

B2 Bredband AB har ansökt om ändring av de tekniska kraven i bolagets tillstånd att använda radiosändare i 3,6-3,8 GHz-bandet, från FDD till TDD. Önskemålet överensstämmer med EU-kommissionens beslut om att TDD ska användas som duplexmetod i 3,6-3,8 GHz-bandet. Post- och telestyrelsen avser därför att bifalla ansökan.

I enlighet med 8 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ges berörda parter och andra som kan ha intresse i saken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Den som vill lämna synpunkter kan göra det skriftligen till Post- och telestyrelsen - även elektroniskt till pts@pts.se - senast den 30 juni 2017.

Dokument