Konsultation avseende tilldelningen i 450 MHz-bandet

PTS inbjuder genom denna konsultation intressenter att lämna skriftliga synpunkter på myndighetens förslag avseende tilldelningen i 450 MHz-bandet.

Synpunkter kan skickas till 450MHzbandet@pts.se senast den 27 mars.

Inkomna konsultationssvar

Fyra konsultationssvar har inkommit, varav Telia Companys svar inkom efter sista svarsdag.