Samråd om tekniska villkor för kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

PTS avser att förena Inmarsat Ventures Ltd tillstånd att använda radiosändare – kompletterande markkomponenter - i ett mobilt satellitsystem i 2 GHz-bandet med tekniska villkor för att skydda radioanvändning i angränsande band mot risk för skadlig störning.

Berörda parter och andra som kan ha intresse ges härmed möjlighet att lämna synpunkter.

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit till PTS senast den 3 juli 2016 till pts@pts.se. Ange ärendets diarienummer 16-7005.