Remiss av förslag till koordineringsavtal med Finland gällande bredbandiga landmobiltjänster i 1800 MHz-bandet

PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för 1800 MHz-bandet som ska komplettera existerande avtal från 2003 som gäller för GSM. 

PTS och finska Kommunikationsverket (FICORA) har kommit överens om ett kompletterande koordineringsavtal rörande 1800 MHz-bandet (1710-1785/1805-1880 MHz).

Det nya avtalet gäller landmobiltjänster med bandbredder större än 200 kHz.

Ni har möjlighet att kommentera förslaget. Vänligen skicka era synpunkter till jeanette.wannstrom@pts.se eller till pts@pts.se senast 1 juni 2016.