Konsultation angående 1,5 och 2,3 GHz-banden

PTS har under hösten 2015 påbörjat två förstudier som ska se över användningen i 1,5 GHz- och 2,3 GHz-banden, och önskar därmed synpunkter från marknaden och övriga användare.

PTS går därför ut med denna konsultation för att få in synpunkter som kan vara värdefulla i PTS fortsatta arbete med att tillse att frekvenser används samhällsekonomiskt effektivt.

PTS önskar synpunkter på tilldelning av bandet senast den 8 juni för att ha möjlighet att ta dessa i beaktande. Vänligen skicka era svar till 2.3och1.5GHz@pts.se.