Samråd om förlängt krav på mobil telefonitjänst i 900 MHz-bandet

Post- och telestyrelsen har tagit fram ett förslag på förlängt krav på täckning med mobil telefonitjänst i 900 MHz-bandet.

I enlighet med 8 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ges berörda parter och andra som kan ha intresse i saken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Den som vill lämna synpunkter kan göra det skriftligen till Post- och telestyrelsen - även elektroniskt till pts@pts.se - senast den 21 september 2015.

Yttranden kan komma att publiceras på PTS webbplats.