Samråd i utredning om framtida mobila kommunikationslösningar för blåljustjänster - 15-11722

PTS efterfrågar synpunkter i utredning om framtida mobila kommunikationslösningar för blåljustjänster.

PTS har fått i uppdrag av regeringen att utreda och redovisa tänkbara lösningar för mobil kommunikation för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa samt försvar i Sverige. PTS kommer att samarbeta med MSB, Polismyndigheten och Försvarsmakten inom detta uppdrag.

För att få en tydlig bild av möjligheter och alternativ för hur en lösning för detta kan se ut efterfrågar nu PTS relevanta synpunkter från aktörer inom alla sektorer.

Synpunkter ska lämnas till PTS senast den 18 januari 2016. Vid behov av komplettering kan ytterligare underlag lämnas senast den 1 februari.

Ta del av samrådsdokumentet

Kontaktperson är Johan Stake, johan.stake@pts.se, tfn: 08-678 55 93.

Ta del av samrådssvar:

Ericsson

Huawei 1, Huawei 2

Net1

Nokia

Tele2

Telenor

TeliaSonera

Teracom

Tre

Utredningen Fö 2014:A

Särskilt samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

PTS samrådsdokument

MSB:s samrådssvar, del 1