2015


7 juni 2017


23 maj 2016


PTS efterfrågar synpunkter i utredning om framtida mobila kommunikationslösningar för blåljustjänster.

29 december 2015


21 december 2015


Post- och telestyrelsen har tagit fram ett förslag på förlängt krav på täckning med mobil telefonitjänst i 900 MHz-bandet.

24 augusti 2015


För att PTS ska få ett bättre underlag inför tilldelning av 700 MHz-bandet efterfrågar myndigheten marknadsaktörernas synpunkter. Konsultationssvar publiceras längst ned på denna sida

11 juni 2015


I enlighet med 8 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ges Ni härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslagen till ändrade villkor för att använda radiosändare i 900 MHz-bandet.

29 april 2015


15 mars 2015


3 mars 2015