Remiss av Post- och telestyrelsens föreskrifter om säkerhetsskydd

PTS har tagit fram förslag till nya föreskrifter om säkerhetsskydd, som är planerade att träda i kraft den 1 januari 2023. Nu finns möjlighet lämna synpunkter på PTS förslag.

De förslagna föreskrifterna är en uppdatering av PTS tidigare föreskrifter, Post- och telestyrelsens föreskrifter (2021:2) om säkerhetsskydd, med anledning av de nya regler och föreskrifter som trätt i kraft inom säkerhetsskyddslagstiftningen. De föreslagna föreskrifterna kommer att ersätta de nu gällande.

Föreskrifter som meddelas enligt säkerhetsskyddsförordningen är undantagna från kravet på konsekvensutredning. PTS vill dock i alla fall ge möjlighet att lämna synpunkter över förslaget till föreskrifter.

Om ni vill lämna synpunkter på förslaget kan ni skicka in ett skriftligt yttrande via e-post till pts@pts.se senast den 14 oktober 2022. Vänligen ange Dnr 22-9846 i ämnesraden.

Om ni har frågor om remissen går det bra att kontakta Annette Norman via e-post annette.norman@pts.se eller Jannike Ericson via e-post jannike.ericson@pts.se.