Samråd om PTS föreskrifter om säkerhetsskydd

PTS har tagit fram förslag till föreskrifter om säkerhetsskydd, som är planerade att träda i kraft den 1 juli 2021.

Om du vill lämna synpunkter till förslaget kan du skicka in ett skriftligt yttrande via e-post till pts@pts.se senast den 12 mars 2021.

Vänligen ange diarienummer 20-12131 i ämnesraden.

Om du har frågor om remissen går det bra att kontakta Annette Norman via e-post annette.norman[a]pts.se eller Jannike Ericson via e-post jannike.ericson[a]pts.se.