Samråd om gränsöverskridande paketleveranser

EU-kommissionen inbjuder operatörer, konsumenter och e-handlare samt andra berörda aktörer till samråd om gränsöverskridande paketleveranser.

Samrådet syftar till att ge Kommissionen feedback från marknadens aktörer som underlag för Kommissionens kommande rapport om implementeringen av EU:s paketförordning. Rapporten kommer bl.a. utvärdera förordningens bidrag till förbättrade gränsöverskridande paketleveranstjänster och dess effekt på e-handeln.

Klicka här för att ta del av samrådet.