Samråd om föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag som tillhandahåller platser för kontanttjänster ska lämna och till vilken myndighet uppgifterna ska lämnas

Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen ska ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 20 augusti 2020. PTS tar emot svar i elektronisk form till adressen pts[a]pts.se. Vänligen ange diarienummer 20-1270 i ämnesraden. PTS föreskrifter och allmänna råd är avsedda att träda i kraft den 15 november 2020.


Frågor rörande remissen besvaras av Annica Willner, annica.willner[a]pts.se
.

Remissammanställning

Klicka här för att läsa en remissammanställning.