Remiss av förslag till föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av sanktionsavgift i samband med skyldighet att tillhandahålla kontanttjänster

Om ni vill yttra er över förslaget till föreskrifter och konsekvensutredningen ska
ett skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast den 11 december 2020. PTS
tar emot svar i elektronisk form till adressen pts[a]pts.se. Vänligen ange
diarienummer 20-12875 i ämnesraden.

Dokument

Remissammanställning