ERGP hämtar in synpunkter på arbetsprogram

European Regulators Group for Post (ERGP) inbjuder nu intressenter till att kommentera och lämna synpunkter på ett utkast till arbetsprogram för år 2019. Svar ska ha inkommit senast den 24 september 2018.

European Regulators Group for Post (ERGP) är en organisation som består av PTS och motsvarande myndigheter i övriga europeiska länder och som har till uppgift att ge råd och stöd till EU kommissionen när det gäller regleringen av den europeiska postmarknaden. Inom ramen för sitt uppdrag är det väsentligt att ERGP får del av synpunkter och kommentarer från konsumenter, företag med flera intressenter på postmarknaden.

ERGP inbjuder nu intressenter till att kommentera och lämna synpunkter på ett utkast till arbetsprogram för år 2019 som finns tillgängligt på https://ec.europa.eu/docsroom/documents/30501

Synpunkter kan lämnas fram till den 24 september 2018. Var vänlig skicka era kommentarer och synpunkter till GROW-ERGP@ec.europa.eu med kopia till ergp2019@anacom.pt