Remiss - Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

PTS har nu tagit fram ett förslag om hur den årliga avgiften för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen ska fördelas mellan de som är skyldiga att betala avgift. Avgiften planeras att tas ut hösten 2017. Vi ger nu aktörer som är anmälda enligt LEK tillfälle att inkomma med synpunkter på val av fördelningsnyckel.

Eventuella synpunkter lämnas till PTS senast den 7 april 2017 till adressen pts@pts.se. Ange referens: ”Remiss utbyggnadslagen dnr: 17-2485”.