Remisser


PTS föreslår ändring i PTS föreskrifter om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst.

22 augusti 2011


7 april 2008


18 december 2006