Remisser


PTS efterfrågar synpunkter i utredning om framtida mobila kommunikationslösningar för blåljustjänster.

29 december 2015


21 december 2015


17 december 2015


PTS remitterar härmed förslaget till mobilnummerstrategi.

15 december 2015


8 december 2015


PTS har tagit fram ett förslag till beslut om ändring av telefoninummerplanen gällande nummerserien 0710 för mobila bredbandstjänster.

18 november 2015


23 oktober 2015


Post- och telestyrelsen har tagit fram ett förslag på förlängt krav på täckning med mobil telefonitjänst i 900 MHz-bandet.

24 augusti 2015


För att PTS ska få ett bättre underlag inför tilldelning av 700 MHz-bandet efterfrågar myndigheten marknadsaktörernas synpunkter. Konsultationssvar publiceras längst ned på denna sida

11 juni 2015


2 juni 2015


I enlighet med 8 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ges Ni härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslagen till ändrade villkor för att använda radiosändare i 900 MHz-bandet.

29 april 2015


15 mars 2015


3 mars 2015


I beslut N2014/3765/ITP gav regeringen PTS i uppdrag att dels föreslå hur vissa domänansökningar bör hanteras och dels utreda behovet av ändringar i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.

6 februari 2015


2 februari 2015


7 januari 2015


18 december 2014


PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter på de bifogade beslutsförslagen på marknaderna för lokalt och centralt tillträde.

28 oktober 2014


EU-kommissionen har en månad på sig att lämna synpunkter.

20 september 2014


Regeringen beslutade den 27 februari 2014 att göra 700 MHz-bandet (694-790 MHz) tillgängligt för annan användning än marksänd digital-tv från och med den 1 april 2017. Vilken användning bandet frigörs för står inte uttryckligen i regeringsbeslutet men 700 MHz-bandet ses som en nyckelresurs för framtida utbyggnad av mobiltelefoni och mobilt bredband.

16 september 2014