Remisser


29 mars 2019


PTS publicerar inkomna konsultationssvar.

7 mars 2019


Svara senast 11 mars 2019.

18 februari 2019


Svara senast 4 mars 2019.

11 februari 2019


PTS har tagit fram förslag till nya allmänna råd om den svenska frekvensplanen.

7 februari 2019


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 2,3-2,4 GHz.

1 februari 2019


Synpunkter senast 22 november 2018.

8 november 2018


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 3,4-3,8 GHz.

18 oktober 2018


Skriftligt yttrande senast 7 november 2018.

12 oktober 2018


För att PTS ska få ett bättre underlag inför tilldelning av 2,3 och 3,5 GHz-banden efterfrågar myndigheten marknadsaktörernas synpunkter. Sista dag att svara på konsultationen är den 16 oktober.

25 september 2018


Synpunkter senast 24 september 2018.

12 september 2018


Operatörer är skyldiga att rapportera störningar eller avbrott till Post- och telestyrelsen (PTS). PTS har tagit fram förslag till ändringar av befintliga föreskrifter och allmänna råd om incidentrapportering.

31 augusti 2018


European Regulators Group for Post (ERGP) inbjuder nu intressenter till att kommentera och lämna synpunkter på ett utkast till arbetsprogram för år 2019. Svar ska ha inkommit senast den 24 september 2018.

6 juli 2018


PTS vänder sig nu till marknadens aktörer och övriga intressenter med en inbjudan att lämna synpunkter på PTS utkast till beslut.

18 juni 2018


PTS samråd med EU-kommissionen om ändring av beslut till följd av en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

5 juni 2018


Post- och telestyrelsen (PTS) remitterar nu en förstudie som är en uppföljning till Förstudierapport 2,3 GHz (dnr 16-11428) och en kompletterande analys inför tilldelning av 2,3 GHz-bandet.

2 maj 2018


Intressenter bereds härmed tillfälle att yttra sig över PTS förslag. Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 25 maj 2018.

20 april 2018


9 april 2018


9 april 2018


Skriftligt yttrande senast 30 mars 2018.

2 mars 2018