Skyldigheter för TeliaSonera

På marknaderna Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering (marknad 1, 2 och 3).