Samråd på marknaden för bitströmstillträde

PTS inleder första samråd av marknadsanalys på bitströmsmarknaden, samt bjuder in till hearing i oktober.

Enligt PTS analys ska marknaden vara nationell och omfatta tjänster som levereras via koppar- och fiberbaserade nät på transmissions- och kommunikationsnivå. På denna marknad har PTS inte identifierat någon aktör med betydande inflytande. Marknaden ska därför inte bli föremål för förhandsreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation.

PTS efterfrågar nu synpunkter på marknadsanalysen från marknadens aktörer. Den som vill lämna synpunkter på förslaget kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast måndagen den 14 oktober 2013. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.