Samråd fyra för Marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser (marknad 6)

Den som vill lämna synpunkter på förslaget till beslut kan göra detta skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast 1 mars 2013.