Första samråd med berörda aktörer angående marknadsanalys avseende marknaden för nätinfrastrukturtillträde

Synpunkter senast torsdagen den 19 september.