EU-samråd om förslag till beslut på marknaden för fast samtalsterminering

EU-kommissionen har en månad på sig att lämna synpunkter.