EU-samråd - Marknaden för terminerande kapacitetsförbindelser (Marknad 6)