Första samråd om förslag till beslut på samtrafikmarknaderna

Första samråd av förslag till beslut avseende:

  • marknaden för tillträde till det allmänna telefonnätet via en fast anslutningspunkt – för hushåll och andra kunder (marknad 1),
  • marknaden för samtalsoriginering i det allmänna telefonnätet via en fast nätanslutningspunkt (marknad 2),
  • marknaderna för samtalsterminering i respektive operatörs individuella allmänna telefonnät via en fast nätanslutningspunkt (marknad 3), samt
  • marknaderna för samtalsterminering i individuella mobiltelefoninät (marknad 7).

Den som vill lämna synpunkter på förslagen till beslut kan göra detta skriftligen till PTS på adressen peter.vonwowern@pts.se senast den 2 april 2012. Svaren kommer att publiceras på PTS webbplats.

Om ni anser att era synpunkter innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, vänligen markera de uppgifter som det är fråga om och ange grund för er begäran. PTS kommer att göra en självständig bedömning av vilka uppgifter som omfattas av sekretess innan svaret publiceras på PTS webbplats.