Andra samråd om förslag för grossistmarknaden för fri-tv via marknät - dnr 11-9384

Andra samråd med berörda parter angående förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av fri-tv-innehåll till slutanvändare.

PTS har utarbetat ett förslag till marknadsanalys, SMP-analys och skyldigheter avseende ovan nämnda marknad, och efterfrågar nu synpunkter på förslaget från marknadens aktörer, genom ett andra samråd.

Synpunkter på förslagen till beslut kan lämnas skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast den 27 augusti 2012.

Om ni har några frågor med anledning av utkastet till beslut, vänligen kontakta: Anne Ronkainen, 08- 678 56 15, anne.ronkainen@pts.se