Första samråd förslag till grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av fri-tv

Synpunkter på förslagen till beslut kan lämnas skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se senast den 2 april 2012.