Första samråd för distribution av analog ljudradio via marknätet

Remiss - Första samråd av förslag till beslut för den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av nationell analog ljudradio via marknät till slutanvändare.

PTS har utarbetat ett förslag till marknadsanalys, SMP-analys och skyldigheter avseende ovan nämnda marknad, och efterfrågar nu synpunkter på förslaget från marknadens aktörer, genom ett andra samråd.

PTS tar emot skriftliga synpunkter senast den 10 oktober 2012.