Remiss av allmänna råd om god funktion och teknisk säkerhet

Eventuella synpunkter ska ha kommit in till PTS skriftligen – även elektroniskt till pts@pts.se - senast den 31 januari 2007.