Telefoni


Rapport från Stelacon på uppdrag av PTS.

8 augusti 2017


24 juli 2017


24 juli 2017


24 juli 2017


Projektet DIT-i-TID var en av vinnarna i PTS tolfte innovationstävling med tema Aktiv fritid.

13 juli 2017


30 juni 2017


Denna rapport redogör för den tillsyn och de aktiviteter som PTS har utfört för att övervaka och säkerställa att de svenska konsumenterna har tillgång till en öppen internetanslutning i enlighet med TSM-förordningens regler.

26 juni 2017


16 juni 2017


29 maj 2017


22 maj 2017