Svensk telekommarknad 2022 - PTS-ER-2023:15

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter, datatrafik med mera inom elektronisk kommunikation. Här ingår mobila samtals- och datatjänster, internettjänster (bredband), fasta samtalstjänster och traditionella tv-tjänster.

Undersökningen skickades ut till 629 aktörer (operatörer, kommuner och andra aktörer) och hade en svarsfrekvens på 97 procent.

Svensk telekommarknad finns tillgänglig i en webbversion på PTS statistikportal. Där publiceras förutom hela tabellmaterialet även marknadsandelar med sorteringsmöjligheter.