Svensk telekommarknad 2020 PTS-ER-2021:21

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa tjänsteutvecklingen på marknaden för elektronisk kommunikation, att främja konkurrensen inom denna marknad och att bedriva informationsverksamhet riktad till konsumenter. Som en del av dessa uppdrag arbetar PTS med att samla in och publicera marknadsdata som redovisas i denna rapport, Svensk telekommarknad. Svensk telekommarknad är en av Sveriges viktigaste operatörsundersökningar om abonnemang, intäkter och datatrafik inom områdena mobila abonnemang, bredband, fasta samtalstjänster och traditionella tv-tjänster. Rapporten är baserad på PTS egen datainsamling som undersöker operatörers och andra aktörers utveckling.

Alla sifferuppgifter avser förhållandet per den 31 december 2020, och jämförelser görs med samma tidpunkt föregående år. Undersökningen skickades ut till 615 aktörer (operatörer, kommuner och andra aktörer). Av dessa aktörer var 10 aktörer inte längre aktiva. Av resterade 605 aktörer svarade 588 aktörer. Det ger en svarsfrekvens på 97 procent.

Mobilnäten användes mer intensivt under 2020. Datatrafiken i mobilnäten ökade med 36 procent, vilket är en högre ökningstakt jämfört med förra periodens ökning med 26 procent. Samtidigt ökar antalet trafikminuter i mobilnäten med cirka 11 procent, vilket är den snabbaste ökningstakten på många år. Datatrafik i 5G-nät rapporteras från två operatörer under 2020.

Antalet abonnemang för fast bredband via fiber ökade med 9 procent och står nu för tre fjärdedelar av alla fasta bredbandsabonnemang. Mer än 80 procent av alla abonnemang på fast bredband har en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. Abonnemang med hastigheter på 1 Gb/s ökade med 49 procent.

Antalet abonnemang för bredband via det traditionella kopparnätet (xDSL) har halverats på tre år, och det finns nu 360 000 sådana abonnemang kvar.

Det fanns vid 1,5 miljoner abonnemang för fast telefoni, en minskning med 15 procent. Såväl abonnemangen på ip-telefoni som traditionell fast telefoni via kopparnätet minskade.

För första gången på många år ökade antalet trafikminuter inom fast telefoni för företag vilket också är en pandemieffekt. Ökningen beror på större användning bland företagskunder.

Under 2020 var intäkterna för tjänster inom telefoni, bredband och datakommunikation 49,9 miljarder kronor, vilket är 1 procent lägre än föregående år. Minskade intäkter inom fast telefoni, mobiltelefoni och mobilt bredband kompenseras delvis av att intäkterna inom fast bredband ökade.

På PTS statistikportal finns mer information: statistik.pts.se.