Svensk telekommarknad 2019 PTS-ER-2020:22

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter och datatrafik inom områdena bredband (fast och mobilt), samtal (fasta och mobila) och traditionella tv-tjänster.

Ta del av alla dokument kring undersökningen