Användning av internet och telefoni i Sverige 2019 PTS-ER-2020:25

Sedan år 2002 har PTS genomfört en enkätundersökning, Svenskarnas användning av telefoni och internet – PTS individundersökning, med syftet att öka kunskapen om marknaden för elektronisk kommunikation, det vill säga fast telefoni, mobil telefoni, tv och internet, utifrån ett konsument- och efterfrågeperspektiv. PTS har från och med 2019 ändrat namnet på undersökningen till Användning av internet och telefoni i Sverige 2019 - PTS individundersökning.

Under 2019 genomfördes undersökningen av Point AB. Vid denna mätning var det möjligt att besvara enkäten per post, online eller via telefon. Denna undersökning avser 2019 och jämförs med senaste mätningen, 2017. Nytt i denna undersökning är uppdelning i om de svarande bor i tätort eller småort eller utanför tätort eller småort.

Eftersom denna mätning gjordes under hösten 2019 innefattas inte utvecklingen under 2020, som kan ha inneburit ökad användning av elektronisk kommunikation generellt till följd av coronapandemin.