Telefoni, grundläggande internet och kopparnätsavvecklingen PTS-ER-2019-10

Sammanfattning

Post- och telestyrelsen (PTS) har regeringens uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att se till att de hushåll och företag som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet via kommersiella lösningar får en uppkoppling för telefoni eller internet. Just detta uppdrag omfattar uppkopplingar av bostäder och verksamhetsställen, inte att förbättra möjligheterna till användning av mobila tjänster. Den här rapporten handlar därför om förutsättningarna för att få tillgång till en fast uppkoppling av en plats där det finns en bostad eller ett verksamhetsställe.