Prisrapport 2018

PTS prisrapport 2018 beskriver utvecklingen för elektroniska kommunikationstjänster i Sverige utifrån ett pris- och konsumentperspektiv. Rapportens huvudfokus ligger på fast bredband, mobilt bredband samt mobila samtals- och datatjänster.

Fast bredband

I årets prisrapport har PTS jämfört abonnemang på fast bredband utifrån prisuppgifter insamlade från drygt 100 tjänsteportaler där konsumenter kan välja mellan olika operatörers erbjudanden. Portalerna är knutna till privata och kommunala bredbandsnät ("stadsnät") samt vissa större fastighetsnät. Endast användare som är anslutna till det aktuella nätet kan köpa de abonnemang som erbjuds via portalen, vilket innebär att många av erbjudandena i prisjämförelsen bara är tillgängliga lokalt.

Prisjämförelsen omfattar erbjudanden från de största operatörerna och deras varumärken. Prisspridningen för abonnemang på fast bredband är stor, med vissa ovanligt billiga och dyra erbjudanden. Att endast redovisa lägstapriset skulle ge en missvisande bild och prisjämförelserna fokuserar därför på medianpriset. Det kan tillkomma avgifter och rabatter som gör att den faktiska kostnaden för ett abonnemang avviker från det marknadsförda månadspriset.

PTS prisjämförelse omfattar inte s.k. gruppanslutningar, där en bostadsrättförening, hyresvärd eller dylikt slutit exklusivitetsavtal med en tjänsteleverantör för de boendes räkning. Priserna vid gruppanslutning kan vara betydligt lägre än de priser som operatörerna erbjuder enskilda konsumenter.

Medianpriset per månad bland de undersökta aktörerna (nationellt medianpris) var 285 kronor för ett abonnemang med 100 Mbit/s nedladdningshastighet och 10 Mbit/s uppladdningshastighet. Bland de undersökta tjänsteleverantörerna hade Riksnet lägst medianpris (165 kronor). Medianpriset nationellt för ett abonnemang på 100 Mbit/s både upp- och nedströms (s.k. symmetrisk hastighet) var 335 kronor. Av de undersökta aktörerna hade Universal Telecom det lägsta medianpriset (325 kronor).

Abonnemang på fast bredband med 1 Gbit/s är avsevärt dyrare än abonnemang på 100 Mbit/s. Det fanns också färre tjänsteleverantörer som erbjöd denna typ av abonnemang. Det nationella medianpriset för abonnemang på 1 Gbit/s nedladdningshastighet och 100 Mbit/s uppladdningshastighet var 789 kronor. Med 599 kronor per månad hade Telenor det lägsta medianpriset bland de undersökta operatörerna. Det nationella medianpriset för ett abonnemang på 1 Gbit/s symmetriskt var 799 kronor. Även här hade Telenor det lägsta medianpriset av de undersökta tjänsteleverantörerna.

Mobilt bredband

Det var framför allt abonnemang med mycket data som blev billigare och där det lanserades nya erbjudanden under 2018. Den största prisminskningen noterades för abonnemang med 100 och 500 Gbyte data. Priserna på abonnemang med mindre än 60 Gbyte data låg i stort sett kvar på samma nivåer som 2017. För abonnemang med vissa datamängder var operatörernas prissättning mycket enhetlig, t.ex. fanns fem 40 Gbyte-abonnemang till priset 249 kronor och fyra 100 Gbyte-abonnemang som kostade 349 kronor.

Mobila samtals- och datatjänster

Priserna på mobilabonnemang med både samtal och data har sjunkit trendmässigt under de senaste åren och minskningen fortsatte under 2018. I slutet av 2018 var t.ex. lägsta pris för ett abonnemang med 20 Gbyte data 245 kronor, dvs. ungefär lika mycket som lägstapriset för ett 5 Gbyte-abonnemang 2015. De flesta abonnemangskategorier blev billigare under 2018 och störst prisminskning hade abonnemang med 4-6 och 40 Gbyte data, för vilka lägstapriset sjönk med mer än 40 procent jämfört med 2017. Lägstapriserna på abonnemang med allra mest data (100 Gbyte och obegränsat) låg dock kvar på 2017 års nivåer. Operatörernas lågprisvarumärken har börjat erbjuda större datamängder och bland de undersökta abonnemangen med datamängder från 2 till 100 Gbyte hade antingen Comviq, Hallon eller Vimla det billigaste erbjudandet under 2018.

Ju mer mobildata som ingår i abonnemanget desto lägre blir priset per Gbyte. Exempelvis får den som köper det billigaste abonnemanget på 3 Gbyte betala ca 66 kronor per Gbyte medan den som skaffar det billigaste abonnemanget på 100 Gbyte får betala mindre än 4 kronor per Gbyte.

Internationell roaming

Sedan 2017 finns EU-regler om roaming som innebär att samtal, sms och data ska kosta lika mycket att använda inom EU som hemma i Sverige, så länge det rör sig om en "normal användning". Operatörer kan också erbjuda alternativa taxor för roaming, vilket innebär att en kund kan välja att ingå avtal om en alternativ prisplan.