Svensk telekommarknad första halvåret 2017 - PTS-ER-2017:19