Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband - PTS-ER-2015:30

PTS prisrapport 2015 beskriver utvecklingen i Sverige för fast och mobilt bredband samt mobiltelefoni utifrån ett pris- och konsumentperspektiv.Rapporten innehåller även internationella prisjämförelser med ett urval av OECD- och EU-länder.