Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband - PTS-ER-2015:30

PTS prisrapport 2015 beskriver utvecklingen i Sverige för fast och mobilt
bredband samt mobiltelefoni utifrån ett pris- och konsumentperspektiv.
Rapporten innehåller även internationella prisjämförelser med ett urval av
OECD- och EU-länder.

Läs mer i sammanfattningen. Själva rapporten finns till höger.