Svensk telemarknad första halvåret 2015 - PTS-ER-2015:28

De marknadsdata som Post- och telestyrelsen samlar in från operatörer och andra aktörer visar en fortsatt snabb utveckling inom området elektronisk kommunikation. Alla jämförelser avser 30 juni 2015 jämfört med samma tidpunkt 2014. I figurer betyder 1H2015 det första halvåret 2015.

Läs mer i sammanfattningen. Du kan även söka och sortera statistik på de olika områdena i PTS statistikportal (www.statistik.pts.se). Där finns även data för enskilda aktörer är tillgänglig.

Rapporten uppdaterad 2 december

Efter publiceringen av Svensk Telemarknad första halvåret 2015 har Tele2 korrigerat några inrapporterade värden, vilket påverkar den totala utvecklingen. PTS har därför uppdaterat rapporten.