Svensk telemarknad första halvåret 2014 - PTS-ER 2014:29

Det fanns knappt 3,9 miljoner abonnemang på fast telefoni den sista juni 2014, en minskning med 3 procent sedan samma datum 2013. Antalet abonnemang på mobila samtals- och datatjänster uppgick till knappt 14,1 miljoner och var därmed oförändrat sedan juni 2013. Jämfört med sista december 2013 är det dock en minskning med 1 procent. Abonnemang på enbart samtalstjänster minskade starkt medan övriga abonnemang fortsatte att öka. Nästan 3 miljoner mobilabonnemang hade använt tjänster i 4G-nät, vilket är en ökning med 2,1 miljoner jämfört med 30 juni 2013.

Antalet bredbandsabonnemang via fiber (inklusive fiber-LAN) ökade med 21 procent och uppgick till 1 328 000 den sista juni 2014. Fiber gick därmed om xDSL som den vanligaste accesstekniken för fast bredband. Totalt ökade de fasta bredbandsabonnemangen med 5 procent till drygt 3,2 miljoner.

Bredbandsabonnemang med höga hastigheter både nedströms och uppströms fortsatte att öka. Den sista juni 2014 fanns 1,1 miljoner abonnemang med hastigheter på 100 Mbit/s eller mer nedströms. Antalet abonnemang med 100 Mbit/s eller mer uppströms ökade kraftigt och uppgick till 634 000 vid samma tidpunkt.

Iptv via fiber var den enda plattform för traditionella tv-tjänster som ökade under perioden.

Under första halvåret 2014 överfördes 164 000 terabyte data i mobilnäten, vilket är 31 procent mer än under första halvåret 2013. Knappt en tredjedel av datatrafiken i mobilnäten genererades av smarta telefoner.

Det totala antalet trafikminuter ökade med 1 procent till 19,8 miljarder. Minuterna från mobilabonnemang ökade med 7 procent till 13,7 miljarder medan antalet trafikminuter från fasta abonnemang sjönk med 11 procent till 6,1 miljarder. Det skickades 6,5 miljarder sms från mobiltefoner under första halvåret 2014, vilket är en minskning med 12 procent jämfört med samma period föregående år.

Under första halvåret 2014 var de totala intäkterna på slutkundsmarknaden för mobila samtals- och datatjänster drygt 14,6 miljarder kronor. Jämfört med första halvåret 2013 är det en ökning på 4 procent. Merparten, 54 procent, av de totala intäkterna kom från samtalstjänster, men andelen minskade samtidigt som andelen från mobila datatjänster ökade till 33 procent. Omkring två tredjedelar av slutkundsintäkterna på mobilmarknaden kom från fasta avgifter.

PTS statistikportal finns statistiken från rapporten publicerad i tabeller, där även data för enskilda aktörer är tillgänglig.