Svensk telemarknad 2013 - PTS-ER-2014:18

Under 2013 var de totala intäkterna på slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation 52,2 miljarder kronor. Detta är en liten minskning sedan 2012 och den beror på att intäkterna från fasta samtalstjänster sjönk med 1,6 miljarder eller 14 procent. Intäkterna från mobila samtals- och datatjänster ökade med 4 procent och uppgick till 28,7 miljarder kronor 2013.

Det fanns 3,9 miljoner abonnemang på fast telefoni den sista december 2013, en minskning med 6 procent sedan samma tidpunkt 2012. Samtidigt ökade abonnemangen på mobila samtals- och datatjänster med 2 procent till 14,2 miljoner. Antalet mobilabonnemang som använt tjänster i 4G (LTE)-nät ökade kraftigt. Den sista december 2013 fanns drygt 1,5 miljoner sådana abonnemang, vilket är en ökning med nästan 1,3 miljoner jämfört med samma tidpunkt 2012 och med 678 000 sedan sista juni 2013.

Datatrafiken fortsatte att öka och under 2013 överfördes 270 300 Tbyte data i mobilnäten. Detta är 54 procent mer än under 2012. Utgående samtalsminuter från mobilnäten ökade med 4 procent till nästan 25,5 miljarder minuter under 2013. Samtidigt minskade antalet utgående trafikminuter från fastnäten med 17 procent, vilket gjorde att det totala antalet utgående trafikminuter minskade med knappt 4 procent.

Antalet abonnemang på bredband via fiber och fiber-LAN uppgick till 1,2 miljoner den sista december 2013, en ökning med 18 procent eller 184 000 abonnemang jämfört med samma tidpunkt året innan. Denna uppgång gjorde att det totala antalet fasta bredbandsabonnemang ökade med 3 procent trots att abonnemangen på bredband via xDSL och kabel-tv minskade.

Efterfrågan på bredband med höga hastigheter fortsatte att växa. Den sista december 2013 fanns 975 000 abonnemang med nedladdningshastigheter på 100 Mbit/s eller mer. Sedan 2012 har antalet mobila bredbandsabonnemang med marknadsförda hastigheter på 30 Mbit/s eller mer nedströms ökat med 1,9 miljoner till 3,6 miljoner, vilket kan sättas i samband med den starka tillväxten av 4G-abonnemang.

Den sista december 2013 låg antalet tv-abonnemang på ungefär samma nivå som ett år tidigare. Iptv via fiber var den enda plattform för traditionella tvtjänster som ökade, även om tillväxttakten var lägre än tidigare perioder.

 

På PTS statistikportal (www.statistik.pts.se) finns statistiken från rapporten publicerad i tabeller, där även data för enskilda aktörer är tillgänglig.